สาขาของเรา

ทวียนต์ สำนักงานใหญ่ (แม่กรณ์)

99/13 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-700353,091-0692860

เวลาทำการ ทุกวัน 09.00-18.00

ทวียนต์ สำนักงานใหญ่ (แม่กรณ์)

ทวียนต์ เชียงรายมอลล์

608/3 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-711040,091-0692866

เวลาทำการ ทุกวัน 09.00-18.00

ทวียนต์ เชียงรายมอลล์

ทวียนต์ เวียงป่าเป้า

63 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

053-648547,091-0692908

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเวียงป่าเป้า

ทวียนต์ แม่สาย

625/3 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

053-732222,091-0692887

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่สาย

ทวียนต์ พาน

2409 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

053-721121,091-0692897

เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-17.30

ทวียนต์ สาขาพาน

ทวียนต์ เทิง - Yamaha Shop

18-19 หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

053-795724,091-0692901

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเทิง

ทวียนต์ เชียงแสน

981 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

053-777433,091-0692890

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเชียงแสน

ทวียนต์ เวียงเชียงรุ้ง

135 หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

053-953586,091-0692902

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเวียงเชียงรุ้ง

ทวียนต์ เชียงของ

355 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

053-655880,091-0692891

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเชียงของ

ทวียนต์ แม่ขะจาน

367 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

053-789444,091-0692906

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่ขะจาน

ทวียนต์ แม่จัน

81/1 หมู่ 3 ถนนลาวจกราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

053-660626,091-0692892

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่จัน

ทวียนต์ ป่าแดด

197 หมู่ 1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

053-761298,091-0692889

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาป่าแดด

ทวียนต์ พญาเม็งราย

1152 ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย เชียงราย 57290

053-959050,091-0692865

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาพญาเม็งราย

ทวียนต์ แม่สรวย

49/2 ม.5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

053-656040,091-0692881

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่สรวย

ทวียนต์ บ้านดู่

321/1-4 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053-702090,091-0692883

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ้านดู่

ทวียนต์ ห้วยสัก

309 ม.5 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

053-678037,091-0692862

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาห้วยสัก

ทวียนต์ บ้านใหม่

25/4-5 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

053-750770,091-0692885

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ้านใหม่

ทวียนต์ ห้วยไคร้

312 ม.2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

053-763001,091-0692861

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาห้วยไคร้

ทวียนต์ หกแยกพาน

139 หมู่ที่ 8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

053-721066,091-0692880

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาหกแยกพาน

ทวียนต์ ดอยหลวง

111 หมู่ 8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

052-020298,095-1452494

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาดอยหลวง

ทวียนต์ เทอดไทย

14 หมู่ 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

052-020226,095-1452538

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเทอดไทย

ทวียนต์ ศรีทรายมูล

106/30 หมู่ 11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

052-020282,096-6988453

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเทอดไทย

ทวียนต์ สันทราย

555 หมู่ 10 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-773633,091-0692873

เวลาทำการ 08.30-17.30 ทุกวัน อาทิตย์ 08.30-12.00

ทวียนต์ สาขาสันทราย

ทวียนต์ เวียงแก่น

55 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

053-608049,091-0692886

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเวียงแก่น

ทวียนต์ ปล้อง

19 ม.5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

052-020868,096-3752426

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาปล้อง

ทวียนต์ พะเยา

961/3-4 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-480112,091-0692893

เวลาทำการ ทุกวัน 09.00-18.00

ทวียนต์ สาขาพะเยา

ทวียนต์ เชียงคำ

31/10 หมู่ 13 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

054-416246,091-0692900

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเชียงคำ

ทวียนต์ ปง - Yamaha Shop

333 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140

054-497373,091-0692894

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาสาขาปง

ทวียนต์ จุน - Yamaha Shop

193 หมู่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150

054-459400,091-0692903

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาจุน

ทวียนต์ ดอกคำใต้

318 หมู่ 10 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

054-491161,091-0692904

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาดอกคำใต้

ทวียนต์ แม่ใจ

402 หมู่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

054-499633,091-0692876

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่ใจ

ทวียนต์ สแควร์พะเยา -Yamaha Square

179,179/7-10 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

054-480808,091-0692869

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขายามาฮ่าสแควร์พะเยา

ทวียนต์ เจ็ดยอด -Yamaha Square

32/11-14 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

053-225432,091-0692871

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเจ็ดยอด

ทวียนต์ บ่อสร้าง - Yamaha Shop

257/3 ม.3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

053-386060,091-0692867

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ่อสร้าง

ทวียนต์ วังเหนือ - Yamaha Shop

135/2-3 หมู่ 10 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

054-279288,091-0692884

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาวังเหนือ

ทวียนต์ งาว

106 หมู่ 3 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

054-010121,096-1620843

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขางาว

ทวียนต์ แม่แตง

136 ม.4 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

052-001866,096-0051370

เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ่อสร้าง

ทวียนต์ สาขา ม.พะเยา

292 ม.16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

054-070616,096-1376652

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ มอพะเยา

ทวียนต์ สาขา เชียงม่วน

309 ม.1 ต.แม่มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

054-070368,096-1724103

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ มอพะเยา

ทวียนต์ สาขา แม่ต๋ำ

437/1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

054-070999,098-5264377

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ มอพะเยา

ทวียนต์ สาขา แม่โจ้

399/65 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

052-001867,098-5051179

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ มอพะเยา

0

สาขาของเรา

ทวียนต์ สำนักงานใหญ่ (แม่กรณ์)

99/13 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-700353,091-0692860

เวลาทำการ ทุกวัน 09.00-18.00

ทวียนต์ สำนักงานใหญ่ (แม่กรณ์)

ทวียนต์ เชียงรายมอลล์

608/3 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-711040,091-0692866

เวลาทำการ ทุกวัน 09.00-18.00

ทวียนต์ เชียงรายมอลล์

ทวียนต์ เวียงป่าเป้า

63 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

053-648547,091-0692908

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเวียงป่าเป้า

ทวียนต์ แม่สาย

625/3 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

053-732222,091-0692887

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่สาย

ทวียนต์ พาน

2409 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

053-721121,091-0692897

เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-17.30

ทวียนต์ สาขาพาน

ทวียนต์ เทิง - Yamaha Shop

18-19 หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

053-795724,091-0692901

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเทิง

ทวียนต์ เชียงแสน

981 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

053-777433,091-0692890

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเชียงแสน

ทวียนต์ เวียงเชียงรุ้ง

135 หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

053-953586,091-0692902

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเวียงเชียงรุ้ง

ทวียนต์ เชียงของ

355 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

053-655880,091-0692891

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเชียงของ

ทวียนต์ แม่ขะจาน

367 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

053-789444,091-0692906

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่ขะจาน

ทวียนต์ แม่จัน

81/1 หมู่ 3 ถนนลาวจกราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

053-660626,091-0692892

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่จัน

ทวียนต์ ป่าแดด

197 หมู่ 1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

053-761298,091-0692889

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาป่าแดด

ทวียนต์ พญาเม็งราย

1152 ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย เชียงราย 57290

053-959050,091-0692865

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาพญาเม็งราย

ทวียนต์ แม่สรวย

49/2 ม.5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

053-656040,091-0692881

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่สรวย

ทวียนต์ บ้านดู่

321/1-4 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053-702090,091-0692883

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ้านดู่

ทวียนต์ ห้วยสัก

309 ม.5 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

053-678037,091-0692862

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาห้วยสัก

ทวียนต์ บ้านใหม่

25/4-5 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

053-750770,091-0692885

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ้านใหม่

ทวียนต์ ห้วยไคร้

312 ม.2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

053-763001,091-0692861

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาห้วยไคร้

ทวียนต์ หกแยกพาน

139 หมู่ที่ 8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

053-721066,091-0692880

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาหกแยกพาน

ทวียนต์ ดอยหลวง

111 หมู่ 8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

052-020298,095-1452494

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาดอยหลวง

ทวียนต์ เทอดไทย

14 หมู่ 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

052-020226,095-1452538

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเทอดไทย

ทวียนต์ ศรีทรายมูล

106/30 หมู่ 11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

052-020282,096-6988453

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเทอดไทย

ทวียนต์ สันทราย

555 หมู่ 10 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-773633,091-0692873

เวลาทำการ 08.30-17.30 ทุกวัน อาทิตย์ 08.30-12.00

ทวียนต์ สาขาสันทราย

ทวียนต์ เวียงแก่น

55 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

053-608049,091-0692886

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเวียงแก่น

ทวียนต์ ปล้อง

19 ม.5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

052-020868,096-3752426

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาปล้อง

ทวียนต์ พะเยา

961/3-4 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-480112,091-0692893

เวลาทำการ ทุกวัน 09.00-18.00

ทวียนต์ สาขาพะเยา

ทวียนต์ เชียงคำ

31/10 หมู่ 13 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

054-416246,091-0692900

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเชียงคำ

ทวียนต์ ปง - Yamaha Shop

333 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140

054-497373,091-0692894

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาสาขาปง

ทวียนต์ จุน - Yamaha Shop

193 หมู่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150

054-459400,091-0692903

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาจุน

ทวียนต์ ดอกคำใต้

318 หมู่ 10 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

054-491161,091-0692904

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาดอกคำใต้

ทวียนต์ แม่ใจ

402 หมู่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

054-499633,091-0692876

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาแม่ใจ

ทวียนต์ สแควร์พะเยา -Yamaha Square

179,179/7-10 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

054-480808,091-0692869

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขายามาฮ่าสแควร์พะเยา

ทวียนต์ เจ็ดยอด -Yamaha Square

32/11-14 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

053-225432,091-0692871

เวลาทำการ ทุกวัน 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาเจ็ดยอด

ทวียนต์ บ่อสร้าง - Yamaha Shop

257/3 ม.3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

053-386060,091-0692867

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ่อสร้าง

ทวียนต์ วังเหนือ - Yamaha Shop

135/2-3 หมู่ 10 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

054-279288,091-0692884

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาวังเหนือ

ทวียนต์ งาว

106 หมู่ 3 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110

054-010121,096-1620843

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขางาว

ทวียนต์ แม่แตง

136 ม.4 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

052-001866,096-0051370

เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ 08.30-17.30

ทวียนต์ สาขาบ่อสร้าง

ทวียนต์ สาขา ม.พะเยา

292 ม.16 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

054-070616,096-1376652

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30

ทวียนต์ มอพะเยา