ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. สมัครสมาชิก

2. เลือกสินค้า

3. ดูสินค้าในตะกร้า

4. กรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่ง

5. ชำระเงิน

6. ชำระเงินสำเร็จ

0

1. สมัครสมาชิก

2. เลือกสินค้า

3. ดูสินค้าในตะกร้า

4. กรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่ง

5. ชำระเงิน

6. ชำระเงินสำเร็จ