โครงการร่วมกับ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU จำนวน 161 เครื่อง

รายละเพิ่มเติม
โครงการร่วมกับ Like Condo

เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU จำนวน 160 เครื่อง

รายละเพิ่มเติม
โครงการร่วมกับ โรงแรม Happy-room Chiangrai

เครื่องปรับอากาศ York 12,000 BTU จำนวน 44 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง จำนวน 1 เครื่อง

รายละเพิ่มเติม